Under det senaste decenniet har permafrosten blivit 0,3 grader varmare. Det visar en studie i Nature Communications, som sammanfattar mätresultaten från mer än 150 borrhål runtom i Arktis, på Antarktis och i bergsområden med permafrost.

– Om uppvärmningen av permafrosten fortsätter i samma höga takt kan det få allvarliga konsekvenser för ekosystem och infrastruktur i polarområdet. När permafrosten tinar kan även stora mängder kol som finns lagrat i marken komma att frigöras till atmosfären i form av växthusgaser vilket ytterligare kan förstärka den globala uppvärmningen, säger Britta Sannel, lektor vid Institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet, i ett pressmeddelande. Studien visar att trenden med allt varmare permafrost under perioden 2007 till 2016 gäller för samtliga områden på jorden där permafrost förekommer. Studien visar även att uppvärmningen av marken har varit störst i Arktis där man också har haft den största temperaturökningen i luften.