Samma dag som USA:s besked att lämna Paris-avtalet väckte starka känslor världen över så meddelade Sveriges regering att ett nationellt klimatpolitiskt råd blir verklighet till årsskiftet.

Det klimatpolitiska rådet är en del av en propositionen ”Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige” som regeringen lämnade till riksdagen i mars 2017. Utöver rådet består ramverket av nya klimatmål och en klimatlag. Bakom överenskommelsen står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, samt i vissa delar även Vänsterpartiet. Rådet ska vara ett oberoende expertorgan som granskar och bedömer hur den politik som nuvarande och kommande regeringar lägger fram är förenlig med klimatmålen. – Det klimatpolitiska rådet kommer att ha en central funktion i att följa upp och granska att den politik som denna och kommande regeringar lägger fram är tillräckligt ambitiös för att uppnå klimatmålen, säger klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande. Regeringen avser att inrätta rådet genom att bilda en ny nämndmyndighet samtidigt som den nya klimatlagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Värdmyndighet för det nya klimatpolitiska rådet blir forskningsrådet Formas.