Nedstängningar av samhällen till följd av den pågående coronapandemin har lett till att de globala utsläppen av koldioxid har minskat under 2020. Regeringar använder både kortsiktiga krispaket och mer långsiktiga återstartspaket för att stimulera den samhällsekonomiska utvecklingen. Forskare på SMHI ska nu undersöka hur sådana stimulansåtgärder påverkar klimatet.

Stimulanspaketen för att motverka de ekonomiska konsekvenserna av pandemin kan ge långvariga effekter på utsläpp av växthusgaser och aerosoler även efter att ekonomin återhämtat sig. Forskare från SMHI ska nu undersöka effekten på klimatet vid olika vägval för återhämtning.

– Om stimulanspaketen används för att främja energianvändning med låg andel kol har de potential att hjälpa oss nå både ekonomiska mål och klimatmål, säger Torben Königk, klimatforskare på SMHI:s Rossby Centre.

Forskarna kommer att använda SMHI:s globala klimatmodell EC-Earth för att göra simuleringar utifrån olika utsläppsbanor av växthusgaser och aerosoler. Utsläppsbanorna ska beskriva olika sätt för samhällsekonomin att återhämta sig efter covid-19-krisen. Liknande forskning kommer att utföras av andra forskargrupper som också arbetar med klimatmodellering i internationella klimatmodelleringsprojekt.

– Vi kommer att undersöka de globala och regionala klimatförändringssignalerna på kort och lång sikt beroende på olika vägar för återhämtning. Vi ska fokusera särskilt på extremer i Sverige som värmeböljor, torka och översvämningar, säger Torben Königk i ett pressmeddelande.