… chef för Forum/Debatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den 16 november anordnar ni, två veckor innan FN:s stora klimatmöte i Paris, ett samtal mellan vad ni beskriver som två av de främsta rösterna i debatten, författaren Naomi Klein och professor Johan Rockström.

Hur skapar man, enligt dig, konstruktiva samtal om klimatförändringarna? - Jag svarar gärna lite mer generellt eftersom jag tror det gäller de flesta samtal. Att man har ett gemensamt mål och att samtalet handlar om hur det målet ska uppnås. Just mellan Rockström och Klein finns det en väldigt spännande dynamik då det finns lite skillnader i synsätt, Klein är väldigt kritisk till det kapitalistiska systemet medan Rockström jobbar mycket för att involvera näringslivet. Jag tror att detta kan leda till en del intressanta diskussioner om hur vi bäst åstadkommer förändring. Det har varit ett hårt tryck på biljetterna, de sålde slut på ett dygn. Kommer samtalet att filmas och visas någonstans för alla som vill se men inte hann köpa biljetter eller bor på annan ort? - Utbildningsradion kommer att filma och samtalet kommer att finnas tillgängligt på www.urplay.se efteråt. Vad hoppas du att besökarna kommer få med sig från samtalet? - Vi anordnar detta och andra samtal på temat  för att vi anser att det är vår tids viktigaste fråga så vi vill bidra till att fler engagerar sig och söker svar på hur vi löser den. Vi hoppas att besökarna gå härifrån med inspiration, pepp och en massa nya tankegångar. Läs mer här >>