Det lämpliga i att manipulera klimatet med hjälp av ingenjörskonst har diskuterats fram och tillbaka. Nu visar en ny studie att allmänheten är skeptisk till så kallad geoengineering mot den globala uppvärmningen. 

Geoengineering går ut på att man antingen i efterhand minskar växthusgaser i atmosfären, eller att man minskar solinstrålningen. Men vad vet allmänheten om klimatmanipulering, och hur ställer de sig till det? Det frågade sig forskare från Linköpings universitet tillsammans med forskare från Japan, USA och Nya Zeeland. I studien deltog 136 personer som delades in i 23 fokusgrupper. Resultatet visar att de svenskar, japaner, amerikaner och nyzeeländare som deltog är skeptiska till klimatmanipulering som lösning på klimatförändringarna. I stället föredrar intervjupersonerna politiska lösningar, regleringar, begränsningar av utsläpp och livsstilsförändringar. Det framgår av ett pressmeddelande från Linköpings universitet. Intervjupersonerna ger också uttryck för oron att klimatmanipulering kan orsaka större problem än de löser, och synpunkten att man inte ska laborera med komplexa system som man inte förstår. Vidare ansåg intervjupersonerna att problemet ska behandlas snarare än symptomen. Vissa intervjupersoner kunde dock se klimatmanipulering som en sista utväg på ett olösligt problem.