Den politik som regeringen hittills har presenterat kommer att orsaka ökande utsläpp under de närmsta åren, det är slutsatsen i Klimatpolitiska rådets rapport, som släpptes i dag.

­– Det vore anmärkningsvärt och allvarligt om förändringar av Sveriges nationella politik skulle leda till att utsläppen av växthusgaser i vårt land ökar. Att skjuta utsläppsminskningar på framtiden får betydande klimatologiska, ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser. Nu behövs kraftfull klimatpolitik, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson i ett pressmeddelande.

För att nå fossilfrihet och noll nettoutsläpp behövs insatser inom samtliga nyckelområden som Klimatpolitiska rådet tidigare har redovisat; effektivare energi- och resursanvändning, fossilfri elektrifiering, biomassa från skogs- och jordbruk samt upptag och lagring av koldioxid. I rapporten betonar rådet att regeringens fokus på fossilfri elektrifiering är för smalt för att på ett hållbart sätt nå nollutsläpp.

Rådet rekommenderar nu regeringen att ta vara på klimatomställningens momentum och synergier med andra samhällsmål och att hantera de mål- och intressekonflikter som uppstår.

­– Regeringen behöver lyfta fram den stora, övergripande synergin mellan att hejda klimatförändringarna och möjligheterna att nå i stort sett alla andra samhällsmål. Det skulle skapa bättre förutsättningar för politiken att navigera i turbulenta tider, få bred acceptans även för svåra beslut och kunna bidra till en gemensam färdriktning och framtidstro, säger rådets vice ordförande Björn Sandén.

Klimatpolitiska rådet betonar också att den klimatpolitiska handlingsplan som det åligger regeringen att presentera året efter riksdagsvalet måste leda till sänkta utsläpp och en accelererad omställning, för att klimatmålen för 2030 nås. De efterlyser även en beskrivning av hur Sverige skall leva upp till sina åtaganden som medlemsland i EU i.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Instämmer i Klimatpolitiska rådets råd. Det är helt oacceptabelt att Regeringen tycks planera för ÖKNING av klimatutsläppen närmaste året. Utsläppsmålet för trafiken (70% reduktion till 2030) skall ligga fast och närmas linjärt fom 2024. Detta skall ske parallellt med utsläppsreduktioner för fordon och infrastruktur.