Att beskriva hur framtiden kan se ut i ett förändrat klimat används som en metod med förhoppningen att påskynda klimatomställningen. I en ny studie utvärderas om detta uppnås genom så kallade klimatvandringar.

Extrakt har tidigare skrivit om de två ljudvandringarna som skildrar framtiden i Skanör-Falsterbo, ett av Sveriges mest sårbara områden för översvämningar och extremväder. I ny studie har deltagare i vandringarna intervjuats, de uttryckte att klimatvandringarna gav dem starka intryck om vad som skulle kunna hända i framtiden.

– Människor älskar en god berättelse – annars skulle vi ju inte läsa romaner, gå på bio, följa en serie på TV eller lyssna på ljud-poddar och radioprogram. Om vi lär oss att förstå hur vi kan skapa en fängslande berättelse om klimatet som utvecklar vår förståelse för hur det är att leva i ett förändrat klimat, kan kanske en sådan berättelse vara del av incitament och uppmaning som behövs för att ändra beteenden, säger Jenny Friedl, beteendevetare och forskningsassistent vid Karlstads universitet, som utfört studien, i ett pressmeddelande.

De flesta som intervjuades efterfrågade efter deltagandet ett större politiskt ansvarstagande för övergången till ett fossilfritt samhälle. Politiker skulle enligt de medverkande behöva skapa lagar, policys och regler som stödjer individer i att hantera omställningens utmaningar.

Enligt studien var de flesta både motiverade och kapabla att förändra beteende och anpassa sig till klimatförändringarna, men de avvaktade en uppmaning eller konkreta metoder för att förverkliga omställningen.