Miljözonerna i Sverige som begränsar tung trafik kan utökas och börja gälla även för personbilar. Det anser Transportstyrelsen i ett förslag till regeringen som avser att förbättra luften i tätorter.

I utredningen som Transportstyrelsen lämnat till Näringsdepartementet undersöks hur personbilar, lätta lastbilar och bussar ska inkluderas i miljözonerna. Transportstyrelsen föreslår att två nya miljözoner införs, klass 2 och klass 3. I miljözon klass 3 krävs det att fordonen drivs av el eller vätgas. Det väntas leda till tystare stadsmiljö och renare luft ”under längre tid”. ”Vi ser att kostnaderna för enskilda och företag kan bli mycket stora, beroende på storleken på miljözonerna och i vilken takt bestämmelserna införs”, säger Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande. Dagens miljözon begränsar tung trafik och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg och Lund. Det är kommunerna som bestämmer var och när miljözonerna ska gälla.

Läs mer här (www.transportstyrelsen.se)


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Jan Kronberg skriver:

  Det är inte ett förslag som leder framåt att införa miljözoner i några mindre områden i Sverige. Varje år så blir fordonsparken något miljövänligare och bränsleeffektivare. Denna förbättring äts delvis dock upp av att vi kör mera bil. Hela denna utredning tar sin utgångspunkt i att fordonstrafiken skall fortsätta öka.
  Avsnittet om cykling och elcyklar är på gränsen till att bli ovetenskapligt. Det torde finnas data både i Sverige och utomlands om i vilken grad en ökad cykling och större andel elcyklar får på resandet. Här lite siffror från Nederländerna. De cyklar mest i Europa. De reser samtidigt relativt lite kollektivt och med bil jämfört med andra länder.
  http://www.aviewfromthecyclepath.com/2011/10/go-vilnius-or-what-future-should.html
  I denna del är utredningen undermålig. Att förutsätta att vi kommer ha ett ständigt ökat bilåkande samt att redskapen för att ändra detta är verkningslösa. Därmed kommer för de flesta områdena det inte bli någon förbättringar i luftens kvalité. Den enskilda bilens allt bättre egenskaper gällande utsläpp kommer att ätas upp av användning av bil kommer att öka kraftigt.
  Det framgår av utredningen att det bli stora kostnader för medborgare och företag att genomföra miljözoner. Detta blir därmed en åtgärd som förvärrar den stora segregation som finns i våra städer. Att försämra en socialt hållbar utveckling med något som enbart lokalt kan få någon effekt är inte en god sak.
  Cykling och elcyklar är en av de saker som kan flytta bilismens starka position. Det är inte bilen i sig som skall jagas. Men vi skall kombinera bilen på bättre sätt med cykling/elcykling. Själv har vi två elcyklar och en bil. Det har blivit naturligt att alla resor kortare än en mil sker med elcykel. Nästa steg kan vara att inte ha en egen bil utan dela bil med andra.

  Det säljs mera elcyklar än någonsin. Men varför stöds elbilar men inte den betydligt miljövänligare elcykeln. Bilismen är så uppenbart normaliteten att man är blind. Att kunna ställa sin cykel i ett säkert ställ är inte det normala idag. I exempelvis Göteborgs centrum är det så sent som i början av december brist på sådana parkeringar. Värre är det i de flesta bostadsområden eller utanför arbetsplatser och affärer. Cykelvägarna är på många sätt bristfälliga.

  Elcyklar måste få samma subventioner som miljöbilar. Det statliga stödet för cykelvägar måste byggas ut. Cykelställ där man kan låsa fast ramen mot något fast överallt.

  För miljöåtgärder förenliga med det socialt hållbara