Kanske har du redan hört att en procent av världens befolkning står för hälften av utsläppen från flygresor? Andelen av dessa väldigt rika personer, så kallade dollarmiljonärer, väntas öka framöver, vilket utmanar chanserna att klara utsläppsmålen.  Det visar en ny studie från bland andra turismprofessor Stefan Gössling.

I studien har forskare räknat ut hur många dollarmiljonärer det kommer att finnas i världen år 2050, och hur mycket utsläpp dessa väntas generera. Andelen dollarmiljonärer väntas öka från dagens 0,7 procent till 3,3 procent och deras utsläpp uppskattas stå för 72 procent av den återstående koldioxidbudgeten.

– En fortsatt ökning av utsläppen i toppen gör omställningen mindre sannolik, eftersom den accelererande energiförbrukningen hos de rikaste sannolikt överstiger systemets förmåga att fasa ut fossila bränslen. Vi menar därför att det är nödvändigt att ifrågasätta huruvida politiska åtgärder, som till exempel progressiva skatter riktade mot de stora utsläpparna, kommer vara tillräckliga för att klara miljömålen, säger Stefan Gössling i ett pressmeddelande.

– Våra resultat väcker frågan om de politiska val och inriktningar som bör ske globalt och vår forskning bekräftar att det är viktigt att rikta in sig på de stora utsläpparna. Det är uppenbart att utan politiska krav på förändring, minskad energianvändning och en övergång till användning av förnybar energi bland de rika, är det svårt att se hur den globala uppvärmningen kan hållas inom kritiska tröskelvärden.