14 forskare från fem olika discipliner vid Örebro universitet har gått samman och skrivit en artikel om vad som krävs för att nå det hållbara samhället.

– Texten är resultatet av ett kollektivt och spännande tvärvetenskapligt samarbete, säger Magnus Boström, professor i sociologi. Artikelförfattarna understryker att vägen till det hållbara samhället kommer att bli konfliktfylld. Protesterna mot höjda drivmedelsskatter i Frankrike är ett exempel på det. Här finns en klassaspekt liksom en motsättning mellan stad och land. – Händelserna i Frankrike visar vad som väntar oss i framtiden. Politiker och beslutsfattare måste vara förberedda på konflikter och på att ta itu med rättvisefrågor. Att ställa hårda miljökrav utan att ta hänsyn till vilka som drabbas kommer inte att fungera, säger Magnus Boström, i ett pressmeddelande. Men det är inte bara de svaga grupperna som riskerar att förlora på processen. – Om vi strävar mot ett fossilfritt samhälle är det ganska givet att fossilindustrin blir en förlorare, konstaterar Magnus Boström.