Vilken skillnad gör en halv grad för klimatet? Den frågan besvaras i IPCC:s specialrapport, som släpptes i dag, måndag. Sammanfattningsvis – en halv grads global temperaturökning spelar en avgörande roll – och det är bråttom.

Den nya rapporten från FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har tagits fram under två år, vilket är rekordfart. – Rapporten är en direkt förfrågan från klimatmötet i Paris 2015 där man ville ha svar på vilken skillnad det är mellan klimatmålen 1,5 grader och 2 grader, säger Markku Rummukainen, IPCC Focal Point. Det korta svaret på frågan är – en halv grad spelar stor roll. Bland annat innebär 2 graders global temperaturhöjning att vi når en tröskelnivå där delar av Grönlands landisar börjar smälta. – När det börjar går det inte att stoppa. Dessutom medför 2 grader att många ekosystem och alla världens korallrev i varma vatten går förlorade. – Skillnaden kan låta liten, men det är den inte det, säger Markku Rummukainen.
Hela samhället måste göras om eller utvecklas
Han berättar att dagens globala temperatur redan är förhöjd med strax under en grad. – Vi närmar oss snabbt 1,5 grader. Om vi fortsätter öka utsläppen i samma takt så kommer vi att nå 1,5 grader under perioden 2030-2052. För att begränsa utsläppen både till 1,5 och 2 grader så måste utsläppen av koldioxid ned till noll. – I båda fall behövs negativa utsläpp. Ju mindre som görs i närtid, desto större är behoven av negativa utsläpp. Bitar av tekniken finns men det är en stor och öppen fråga om de kan användas i den omfattning som behövs.
Vi måste göra klimatomställning i en takt som saknar motstycke i historien, men det går.
Att vi står inför omfattande åtgärder, betonar samtliga talare vid presentationen av IPCC:s rapport, som hölls på Naturvårdsverket i dag. – Hela samhället måste göras om eller utvecklas. Vi måste byta bana, alla sektorer och alla aktörer behövs, säger Markku Rummukainen. Han får stöd av klimatminister Isabella Lövin. – Vi måste göra klimatomställning i en takt som saknar motstycke i historien, men det går. Många tekniska lösningar finns redan. Den politiska medveten har aldrig varit större. Och en satsning på klimatet får positiva synergier som bättre hälsa och jämlikhet.

IPCC

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsländer som grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och Förenta nationernas miljöprogram (UNEP). IPCC ska förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.


Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Uppvärmningen går dubbelt så snabbt i Norrland så Sverige kan regionalt nå tre graders uppvärmning redan 2030. Mot den bakgrunden ter utsläppsminskningen de sista åren av svenskar låg, det är diskutabelt om det överhuvudtaget skett en utsläppsminskning under den period miljöpartiet varit en stark kraft i svensk politik,