Hushållens utsläpp av växthusgaser minskade och de totala utsläppen av växthusgaser planade ut. Däremot ökade utsläppen från tillverknings- och transportindustrin. Det visar den slutliga utsläppsstatistiken för Sverige 2016 från SCB:s Miljöräkenskaper.

Mellan 2015 och 2016 minskades hushållens utsläppen av växthusgaser med 3 procent. Minskningen förklaras med att mindre fossilbränsle används både i fordon och för uppvärmning, enligt ett pressmeddelande från SCB. De totala utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen uppgick till strax under 62 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är ungefär lika mycket som året innan. Sedan 2008 har utsläppen minskat med 14 procent. De senaste tre åren har utsläppen i stort sett varit oförändrade. Den tidigare nedåtgående trenden för el- gas och fjärrvärmeindustrins utsläpp av växthusgaser upphörde under 2016 då de ökade växthusgasutsläppen med 6 procent. Även transportindustrin ökade sina utsläpp av växthusgaser - med 5 procent. Näringsgrenar som har minskat sina utsläpp av växthusgaser under 2016 är bland andra byggverksamhet, offentlig sektor och utvinning av mineraler. Jord-, skogs- och fiskeindustrierna uppvisar i stort sett oförändrade utsläpp jämfört med 2015.

Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Jan Kronberg skriver:

  Det är frustrerande att minskningen av de klimaskadliga gaserna inte går fortare.

  Det finns dock förklaringar och ett utmärkt arbete i de sektorer som ökar sina utsläpp.

  Endast 20 % av förbrukningen av diesel beror på personbilar. Resten är lastbilar och arbetsmaskiner. Denna förbrukning ökar ju på grund av den allt högre ekonomiska aktiviten i Sverige där bostadsbyggande både 2016 och 2017 var högt. Den ökade andelen HVO/biodiesel verkar inte räcka till för att kompensera detta.

  2016 ökade utsläpp av CO2 från fjärrvärmeproduktion. Det var kallare och detta innebär att förbrukningen av olja ökar. Toppbelastningen sker oftast med att bränna olja.

  2017 var ju kallt det med. Jag känner till utmärkt arbete med att få ner utsläppen av klimatgaser. Göteborg och Mölndal har ett av Sveriges störtsta fjärrvärmenät som också är sammanbyggda. Mölndal Energi har mot slutet av 2017 nästan helt blivit helt fossilfri. Klarar det helt 2018 då man bygger om reservpannan till att kunna eldas med RME/bioolja.

  Göteborg Energi använde 2016 ca 17 % fossila bränslen. Ett år senare är andelen fossila bränslen nere i 7 % trots kallt väder. Man köper bl a överskott av fossilfri värme från Mölndal Energi som får spillvärme från Göteborg sommartid.

  Men med en kraftig ekonomisk tillväxt måste effektiviseringar och bränslebyte till biobränslen ske snabbt.

  Även elektrifieringar av transporter är ju positivt för att minska utsläpp både lokalt och för klimatet. Svensk el är ju nästan helt fossilfri.