Kapitalförsörjningen till näringslivets klimatomställning måste snabbas på, enligt en ny rapport från Naturvårdsverket, som bland annat föreslår en plattform för hållbar finansiering.

Finansmarknadens regelverk och instrument stöttar inte aktörer och investeringar som behövs för klimatomställningen; det är för svårt att överblicka befintliga stöd, fakta och existerande lösningar. Det framgår av Naturvårdsverket rapport Kapitalförsörjning för näringslivets klimatomställning, ett underlag till regeringen inför kommande klimatpolitiska handlingsplan. Enligt myndigheten behövs också en översyn av de statliga instrumenten för kapitalförsörjning, som bidrag, lån, garantier och riskkapital.

– En översyn av de statliga instrumenten för kapitalförsörjning till näringslivets klimatomställning är nödvändig för att säkerställa att de är användbara och ändamålsenliga. Det behöver också bli tydligt vem som har ansvar att bistå aktörer med tolkning av EU-taxonomin, säger Nadine Viel Lamare, klimatanalytiker på klimatanalysenheten.

Naturvårdsverket föreslår även att en myndighetsledd nationell plattform för hållbar finansiering skapas, där kan initiativ som är riktade mot finansmarknaden och näringslivets klimatomställning samlas.

– Liknande nationella plattformar för hållbar finansiering finns i Nederländerna och Storbritannien som på olika sätt integrerar klimatpolitiken med finansmarknaden. En första uppgift skulle kunna vara att undersöka vilken typ av data som näringsliv och finansiella aktörer behöver för sin klimatrapportering och investeringsbeslut, och som myndigheter förfogar över och kan tillgängliggöra, säger Nadine Viel Lamare i ett pressmeddelande.