Tidigare torvmark står för en femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Ändå uppmärksammas inte problemet, enligt forskare vid Göteborgs universitet.

I den nationella rapporteringen till Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet redovisas utsläpp av växthusgaser från energianvändning tydligt, men dikade våtmarkers växthusgaser trollas bort i rapporteringen genom att bakas ihop med skogens upptag av koldioxid till en nettosiffra. Under hösten kommer dock FN:s klimatpanel, IPCC, att publicera en ny handledning för hur växthusgaser till följd av dränering av våtmarker ska beräknas.

Läs mer här (science.gu.se)