Nybilsförsäljningen slog rekord men utsläppen från trafiken minskade fem procent under förra året. Bränslesnålare bilar och ökad användning av biodrivmedel är en förklaring. Minskningen av utsläpp är dock inte tillräcklig för att Sverige ska nå målen 2030.

Statistik från IVL Svenska Miljöinstitutet och Trafikverket visar att utsläppen från den svenska vägtrafiken minskade mellan 2015 och 2016 trots att nybilsförsäljningen ökade. Genomsnittsbilen släppte ut fyra gram mindre koldioxid per kilometer. – Bortsett från lastbilar, bussar, motorcyklar och mopeder omfattar utsläppsberäkningarna totalt 4.8 miljoner personbilar, vilka svarar för 80 procent av vägtrafiken. Personbilarna körde tillsammans 66 miljarder kilometer, vilket i sin tur motsvarar 22 resor tur och retur jorden-solen, säger Mohammad-Reza Yahya, expert på trafikanalys och HBEFA-modellen vid IVL. Motorerna har blivit effektivare men den största anledningen till de minskade utsläppen beror på en ökad andel av biodrivmedlet HVO i dieseln. Utsläppen är nu tio procent lägre än de var 1990 och 19 procent lägre än 2007. Rapporten konstaterar dock att minskningen inte är tillräcklig för att Sverige ska klara utsläppsmålen till 2030. – Det är mycket glädjande att andelen förnybara drivmedel ökar. Samtidigt flyttar det fokus från avgasröret mot tillverkningsledet. HVO tillverkas bland annat av palmolja som kan ge höga utsläpp i odlingen. Men även fossil olja utvinns i känsliga områden. Drivmedelsbolagen och inköpare av drivmedel behöver därför ställa högre krav på låga utsläpp i produktionskedjan och rimliga sociala hänsyn, menar Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert vid IVL.

Läs mer här (www.trafikverket.se)