Textil, elektriska produkter och elektronik är de avfallstyper som har störst klimatpåverkan, visar en ny rapport.

En ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram i samarbete med Avfall Sverige visar att textilavfall, elektriska produkter och elektronik är de mest klimatpåverkande avfallstyperna.

Studien jämför klimatpåverkan från 32 olika avfallstyper med utsläppen från en bensinbil. Detta är topplistan över vad som sparar mest utsläpp av koldioxid:

  • Ett kilo elprodukter som inte tillverkas sparar motsvarande 305 km bilkörning.
  • Ett kilo textil som inte tillverkas sparar motsvarande 200 km bilkörning.
  • Återanvändning av ett kilo använd textil sparar motsvarande 95 km bilkörning.

När grupperna bryts ner till enskilda produkter blir det mer konkret. Om man låter bli att tillverka en enda mobiltelefon slipper vi utsläpp motsvarande 460 km körning.