De senaste fem åren har vårtecknen i genomsnitt kommit nästan två veckor tidigare än vad som var normalt för 100 år sedan. Det visar ett projekt som leds av Sveriges lantbruksuniversitet.

I projektet Naturens kalender kom över 16 000 observationer av vårtecken in under 2016, mer än hälften av dem kom från organiserade så kallade fenologiväktare. – Vi är mycket tacksamma för alla frivilliga som spanar efter vårtecken och rapporterar in dessa till oss. Tack vare dessa data kan vi analysera skillnader mellan olika arter, säger Kjell Bolmgren vid Sveriges lantbruksuniversitet. Att den tidigare våren beror på klimatförändringar råder det enligt Kjell Bolmgren ingen tvekan om. – Lövsprickningen är temperaturstyrd så det varmare klimatet gör att löven kommer tidigare. Under slutet av 1800-talet samlades uppgifter in vilket möjliggör jämförelse med dagens statistik. – Eftersom vi gör på samma sätt i dag kan vi jämföra våra observationer med de som gjordes för hundra år sedan. Dessa jämförelser används till uppföljningen av de svenska miljömålen, berättar Kjell Bolmgren.

Läs mer här (www.slu.se)