Hur ser framtiden ut för klimatrörelsen när andra aktuella kriser och sociala rörelser får större utrymme i samhällsdebatten? Hållbarhetsforskaren Mine Islar ger sin syn på saken.

– Sociala rörelser fungerar som en störande kraft som kan påverka politiken, folks åsikter och vardagen. Men med tanke på andra kriser, som coronapandemin, tror jag inte klimatrörelsen kan fortsätta att mobilisera runt ett budskap enbart fokuserat på att det är ett nödläge för klimatet. Det säger Mine Islar, forskare vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, i ett pressmeddelande.

Vad kan klimatrörelsen lära sig av andra rörelser?

– Klimatrörelsen, åtminstone i norra Europa, måste engagera sig i bredare frågor som social rättvisa och ekonomiska ojämlikheter för att fortsätta att vara relevant för en bredare massa, och för att mobilisera. Klimatfrågan måste bli en del av något större om de vill göra reella förändringar. Vi har redan sett en sådan utveckling där Greta Thunberg lyfter fram klimaträttvisa och sociala rättvisefrågor.

Det finns även inspiration att hämta internationellt.

– I andra delar av världen, i södra Europa och delar av USA och Asien, har klimatet aldrig varit en separat fråga som det är här i Sverige. Klimatfrågorna är knutna till demokrati, bostadspolitik och social rättvisa och ses som ett integrerat problem i ett större socialt orättvist system. Men i Sverige är klimatrörelsen fortfarande till stor del centrerad kring klimatförändringar och miljöfrågor, säger Mine Islar.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Det finns olika åsikter om alla frågor (t ex immigration eller militärt försvar). Färre skulle engagera sig för klimatet om de också måste köpa en del frågor de finner mindre intressanta eller har en annan åsikt om. Det behövs inte stora grupper för att trycka på om klimatet.