Att hantera extrem hetta handlar om mer än tekniska lösningar som kylrum, tillgång till vatten, gröna områden och kommunikationssystem. Minst lika viktigt är att minska inkomstskillnader och bygga bort social utsatthet.

– På pappret verkar det lätt att hantera hetta men i dag fallerar många städer i sina insatser. För det första kan det vara svårt att ta fram och underhålla en databas med information om vilka invånare som är mest sårbara för hetta: detta gäller för städer i alla delar av världen. För det andra: hur säkerställer man att städer når ut till dessa grupper med information, säger Maryam Nastar, hållbarhetsforskare vid Lunds universitet, som i en studie har analyserat den indiska staden Ahmedabads åtgärdsplan för värmeböljor.

Hon betonar att sårbara grupper ofta har svårt att tillgodogöra sig hjälp och praktiska insatser, och att det saknas pengar för att sätta in åtgärder i alla delar av staden.

– Vad ska dessa grupper göra när de får information om en värmebölja? Många äldre bor i dag ensamma och får inte hjälp med vätskeintag och nedkylning. Den andra gruppen, som är socialt och ekonomiskt utsatt, bor ofta långt ifrån kylrum, grönområden och pooler och saknar dessutom vatten och elektricitet, i alla fall i Indien. Även i Kanada och i USA, där de flesta har tillgång till vatten och elektricitet, förvärrar asfalt och betong värmeeffekten, och fattigare människor har mindre tillgång till luftkonditionering i hemmet och grönområden. 

Hon säger att åtgärdsplaner för hetta måste bli mer långsiktiga.

– I den mediala rapporteringen ligger fokus på att förhindra värmeböljor genom att drastiskt minska våra utsläpp. Men enligt mig är det inte extremväder orsakat av klimatförändringar som dödar människor. Det är att tillgången till samhällstjänster är så ojämlikt fördelad, vare sig det handlar om vatten, elektricitet, grönområden eller sociala nätverk. Detta är något vi inte längre kan ignorera om vi vill rädda liv och förbereda oss för en varmare framtid. Detta perspektiv saknas nästan helt i det som skrivs i media, säger säger Maryam Nastar i ett pressmeddelande.