Andelen företag som betalar mer pengar för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent under fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort i samarbete med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Transportsektorn är den största utsläppskällan av växthusgaser i Sverige och inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. – Miljö har fortfarande för låg prioritet hos transportköparna i förhållande till andra krav som ställs på åkare och speditörer. Det är ett reellt problem för en omställning av transportsystemet. Vi hoppas dock att den här ökade betalningsviljan är början på en positiv trend. Vi har gjort den här undersökningen två gånger tidigare men det är först nu som vi ser att betalningsviljan för miljövänligare transporter har ökat markant och att fler företag ställer miljörelaterade krav vid upphandling, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Enkätstudien visar att betalningsviljan för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent år 2012 till 9 procent 2014 och nu till 21 procent. – Även om vi ser tecken på en positiv utveckling så räcker det inte. För att nå Sveriges mål för fossilfrihet måste fler företag ta ett större ansvar och prioritera miljöanpassade transporter, säger Linda Styhre. Läs mer här