Vad kommer ett mer oförutsägbart vinterklimat i Arktis att innebära för utsläppen av växthusgaser? Det ska forskarna ta reda på i ett nytt projekt.

– Enligt de prognoser som finns kommer de största klimatförändringarna ske vintertid. Varmare vintrar kommer att påverka processer i marken och växters fotosyntes, säger Ellen Dorrepaal, universitetslektor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Hon ska i ett nytt projekt studera hur det ofta varma mikroklimatet under snötäcket i Arktis påverkar utsläppen av växthusgaser. Hon och hennes medarbetare ska mäta hur aktiva växter, svampar och bakterier är under snön; hur aktiviteten påverkar utsläppen av växthusgaser och hur dessa processer kan påverka ett framtida arktiskt klimat. De mest omfattande experimenten utförs i Abisko.

– Jag är själv bosatt i Abisko. Det känns spännande att få möjlighet att utnyttja det unika att vi har året runt-personal på forskningsstationen och kunna forska året om, säger Ellen Dorrepaal i ett pressmeddelande.