Genom att återgå till den ursprungliga definitionen av ekonomi kan vi uppnå ett hållbart samhälle, det säger Arne Fagerström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Arne Fagerström utmanar dagens ekonomiska modell, som han tycker fokuserar på ekonomisk vinst och pengar. – Vi måste växla tankesätt till den ursprungliga definitionen av ekonomi, ursprungligen var definitionen hushållning av resurser, säger han. Han betonar att fokus på pengar har en relativt kort historia och startade för ungefär 500-600 år sedan. – Kapitalismen och industrialismen - och att alla resurser borde vara gratis eller billiga, det var så man tänkte. Företagen behövde inte betala för naturresurserna och betalade så lite som möjligt till de anställda, säger Arne Fagerström. Därför har han tagit fram en modell som baseras på fyra resurser; människa, miljö, teknologi och ekonomi. – Det är en cirkulär modell, ett kretsloppstänk, som börjar vid råvaran och slutar vid återvinning, för att så småningom komma tillbaka i form av råvara, säger Arne Fagerström. Läs mer här