Forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa jordbrukare i norra Indien att säkra tillgången till vatten. Målet är att hjälpa lokalbefolkningen att hitta lämpliga platser för konstgjorda glaciärer – ett verktyg för att bevara vatten.

Ladakh är ett kallt, torrt och ökenlikt område i norra Indien. För att kunna odla grödor under sommarmånaderna är lokalbefolkningen beroende av glaciärvatten som rinner nerför bergen till dalgångarna där odlingarna finns. På grund av ökad turism och klimatförändringar har förutsättningarna försämrats de senaste decennierna och under april och maj är vattenbrist ett stort problem. En lösning på vattenbristen är installationen av artificiella glaciärer. Under höst och vinter omdirigeras därför glaciärvatten från bergen via rör till en plats på lägre höjd. Där sprutas vattnet upp, likt en snökanon, fryser till och skapar en så kallas stupa. Genom att lagra vattnet i dessa isstupor kan odlingssäsongen förlängas med upp till två månader. – Konstgjorda glaciärer kan bidra till att befintliga vattenresurser används maximalt. Flyttat och lagrat smältvatten kan sedan användas till bevattning, säger Anshuman Bhardwaj, biträdande universitetslektor i atmosfärskunskap vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande. – Isstupor är förstås inte en långsiktig lösning för områdets problem med  klimatförändringar. Glaciärerna i det här området krymper och när de försvinner kommer även vattnet att vara borta. Men här och nu kan vetenskapen verkligen bidra med lösningar till reella problem som det här samhället står inför. Isstuporna är redan på plats och fungerar och nu har vi möjlighet att hjälpa till, säger Anshuman Bhardwaj.