Högre betalningsvilja hos svenska företag och organisationer räcker inte för att nå målsättningen om fossilfritt flyg, för det krävs politiska styrmedel, visar en ny studie från SLU.

Bioflygbränsle är ungefär tre gånger dyrare än det fossila flygbränslet. En följd för flygbolag som väljer att blanda in en viss mängd biobränsle är högre pris på flygbiljetter. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har undersökt om betalningsviljan hos svenska företag och organisationer är tillräckligt hög för att möjliggöra en ökad användning av bioflygbränsle, eller om det krävs politiska lösningar för att uppnå detta. Deras resultat visar att det finns högre betalningsvilja hos flygresenärer, men att det inte räcker för att skapa en stabil efterfrågan på bioflygbränsle och därmed nå kommersiell användning. Politiska styrmedel är därför avgörande för att aktörer ska investera i produktion av bioflygbränsle och att flygbolag ska att tanka det grönare drivmedlet. Det framgår av ett pressmeddelande från SLU.