MSB har identifierat totalt 26 områden i Sverige där risken för översvämning bedöms betydande. Nya områden på årets lista är Gävle, Sundsvall, Eskilstuna, Västerås och Varberg medan fyra områden har plockats bort.

Översynen har utförts längs Sveriges större vattendrag och sjöar samt utefter kusten, från Haparanda i norr till Falsterbo i söder.

– Fem nya områden har tillkommit, främst på grund av uppdaterat underlag för vattendrag- och kustöversvämning, men också på grund av att MSB nu räknar med risker kopplat till skyfall, säger Maja Coghlan, handläggare på MSB i ett pressmeddelande.

Ett av de områden som har tillkommit är Gävle, som är bedöms utifrån översvämningsrisk från både vattendrag, hav och skyfall. Gävleområdet har även drabbats av betydande översvämningar tidigare. Fyra områden har tagits bort, ett exempel är Kungsbacka.

– Även fast ett område tagits bort, eller inte är identifierat med betydande översvämningsrisk, kan det fortfarande ske översvämningar där och det kan fortfarande finnas en känd översvämningsproblematik.

De 26 områden som är identifierade bedöms få störst konsekvenser av en översvämning utifrån påverkan på befolkningen, människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Drygt en halv miljon människor i Sverige bor inom de 26 översvämningshotade områdena.