För tredje året i rad har utsläppsmängden av koldioxid slutat öka och planat ut. Studien presenteras på klimatmötet COP22 och visar att Kinas minskade kolanvändning spelar stor roll.

Det ses som en oväntad trend att utsläppen av koldioxid nu planar ut trots ökad tillväxt i världen. Efter att tidigare ha legat på ungefär tre procent ökning om året började utsläppen avta under 2010 på grund av recessionen. Under de senaste tre åren har koldioxidutsläppen legat stabilt kring 36,4 miljoner ton per år, jämfört med 22 ton år 1990. Forskare menar dock att det är för tidigt att säga att utsläppen nått sin topp. Kina har minskat sin användning av kol och satsat på förnybar energi de senaste åren. Tillsammans med USA är de en bidragande faktor till avtagningen. Indien ökar dock sina utsläpp. – Huvudskälet till utplaningen är Kina. Utsläppen har nu gått ner och det har lämnat ett stort avtryck på de globala utsläppen. Det ger hopp om att världens största utsläppare kan lägga fram mycket mer ambitiösa utsläppsminskningar än vad de nu har gjort i Parisavtalet, säger Glen Peters, klimatforskare på Cicero i Oslo och en av författarna till studien till SVT.

Läs mer här (www.earth)