Älskar du vin? Då måste du bli klimataktivist. Det är en uppmaning från klimatforskaren Kimberly Nicholas.

Extrakt har tidigare rapporterat om att vinnäringen riskerar att drabbas hårt av klimatförändringar då odlingarna kan ta skada av högre temperaturer, tidigare vårar och inslag av frost i odlingssäsongen. Ämnet är en hjärtefråga för klimatforskaren Kimberly Nicholas, som växte upp på en vingård, och studerade vingårdar under sin doktorsavhandling.

– Det gläder mig att vinbranschen har börjat agera i klimatfrågan, säger hon.

Tidigare har hon uppmuntrat branschen att mäta och minska sina utsläpp, och tack vare den internationella organisationen International Wineries for Climate Action är nu branschen mer aktiv.

– Det är mer fart i frågan i dag än för några år sedan, allt fler mäter sina utsläpp och jobbar på att få ned dem.

Samarbete över hela logistikkedjan

Det ökade intresset kommer från industrin, men också från privatpersoner.

Kimberly Nicholas
Kimberly Nicholas vid docent vid Lunds universitet. Foto: Simon Charles Florian Rose

– Det handlar både om att göra anpassning till de klimatförändringar som redan har inträffat och de som kommer, men också att minska utsläppen för att undvika en klimatförändring som inte går att kontrollera.

Att se över det som sker på den egna odlingen är en bra start. Det kan exempelvis handla om att odla rätt sorts druva för rätt klimat. Men tyvärr räcker inte detta, menar hon, utan för att nå verklig förändring behövs ett samarbete över hela logistikkedjan.

– En femtedel av utsläppen kommer från verksamheten på gården, men det köps in och skickas en hel del, vilket också bidrar till helheten.

– Om du älskar vin så måste du bli en klimataktivist, säger Kimberly Nicholas, som bland annat har spritt uppmaningen till vinälskare runtom världen genom en artikel i tidningen Decanter.

Inte hållbart att flytta vinodlingar

Även vinflaskorna flyger, vilket ger utsläpp.

– Att välja bag in box framför gasflaskor ger lättare emballage och därmed mindre klimatavtryck. Det lönar sig också för klimatet att välja vin som inte har rest alltför långt. Just för vin, som ofta har tunga glasflaskor som förpackning, så kan längden på transporten spela roll.

En vanlig missuppfattning är att klimatförändringar kommer att flytta vinodlingarna till nordligare breddgrader, exempelvis från traditionella vinnationer som Frankrike och Spanien till det kallare Norden.

– Det är helt omöjligt och inte hållbart sett till den biologiska mångfalden. Vi måste spara och bevara de ekosystem vi har. Det är ingen bra idé att flytta allt, i Sverige kommer vi inte heller att få några klimatmässigt goda förutsättningar för vinodling efter fyra graders uppvärmning, säger Kimberly Nicholas.