Medan AI-experter och företagsledare vill pausa utvecklingen av större AI-system så betonar forskare vid KTH att utvecklingen måste fortsätta för att kunna lösa klimat- och miljöproblemen.

– Stora språkmodeller främjar klimat- och hållbarhetsforskning. Vi tror att ett fokus på reglering och validering av AI-modeller skulle ge fler fördelar för samhället än ett stopp av AI-utvecklingen, säger Francesca Larosa, forskare vid KTH Climate Action Centre och huvudförfattare till artikeln i Nature Climate Change, där dessa synpunkter lyfts fram.

Forskarna betonar att AI-teknikens naturliga språkbehandling, NLP, kan analysera forskning om klimatförändringar. Exempelvis kan det användas för att analysera stora datamängder hållbarhetsforskning, vilket kan komplettera FN:s klimatpanels utvärderingsrapporter.

– Människor har en begränsad och partiell förståelse för omvärlden. De saknar möjligheten att se alla alternativ och dess relaterade konsekvenser. AI kan stödja en mer holistisk förståelse för helheten och de beslut som fattas. Därför måste vi styra snarare än stoppa denna AI-utveckling. Alla våra ansträngningar borde vara centrerade runt den debatten, säger Francesca Larosa i ett pressmeddelande.

NLP kan också användas för att ta fram ny kunskap om klimatförändringarna genom analys av långa dokument, vilket underlättar kopplingar och kombinationer mellan olika skriftliga källor och därmed ger ny kunskap, enligt artikeln.