En historiskt hög genomsnittstemperatur i världens hav uppmättes under påskveckan, enligt det amerikanska vetenskapliga organet National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Så höga nivåer har aldrig uppmätts tidigare, men liknande rekord riskerar att bli vanligare i framtiden, enligt forskare vid SMHI.

Temperaturen i världshaven uppmättes under påskveckan till i genomsnitt 21,1 grader.

– Det är högst sannolikt att många sådana här rekord kommer slås de närmsta årtiondena, då ungefär 90 procent av värmeenergin som genom den globala uppvärmningen tillförs klimatsystemet hamnar i havet. Uppvärmningen kommer också leda till exempelvis mer frekventa marina värmeböljor och stigande hav, säger Magnus Hieronymus, forskare inom oceanografi vid SMHI.

För svensk del förväntar han sig att förändringen av yttemperaturen i havet följer den i atmosfären ovanför ganska väl.

– En annan effekt av uppvärmningen för Sveriges del är att havsisens utbredning kommer att bli mindre, säger Magnus Hieronymus i ett pressmeddelande.

Det tidigare värmerekordet som NOAA uppmätte sattes i mars 2016, mätningarna görs via satelliter och verifieras med mätningar från fartyg och bojer.