Två tredjedelar av partiernas ledande riksdagskandidater anser att klimatförändringen är det allvarligaste miljöproblemet, enligt en valenkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.

– Klimatförändring är den i särklass viktigaste miljöfrågan för riksdagskandidaterna. Vi får hoppas att detta också avspeglas i politiken efter valet. Sverige står inför stora utmaningar när det gäller att snabbt minska utsläppen och att fram till 2045 ställa om till ett samhälle med netto-nollutsläpp av växthusgaser, säger Tord Svedberg, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet. 65 procent av de riksdagskandidater som svarat på valenkäten 2018 anser att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet. Detta är dock en minskning jämfört med den mätning som IVL genomförde inför 2014 års val, då 71 procent av riksdagskandidater värderade klimatfrågan högst. Den största skillnaden mellan partierna i årets undersökning är att bara 11 procent av sverigedemokraterna svarar att klimatförändringen är den viktigaste frågan medan 100 procent av centerpartisterna svarar detta. Allmänheten är mer splittrad i frågan om vad som är det allvarligaste miljöhotet. De flesta, 30 procent, anser att klimatförändringen är allvarligast, jämfört med 25 procent 2014. – Undersökningen genomfördes innan den kraftiga värmeböljan och skogsbränderna. Ändå anser allt fler bland allmänheten att klimatförändringen är det mest allvarliga miljöproblemet, säger Tord Svedberg i ett pressmeddelande.

Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Anneli W skriver:

  Det som behövs är att fler politiska partier axlar miljöfrågan på allvar. Och vågar vara med och ta de ”obekväma” besluten. Det tar tid att få igenom förslag och förändringar den parlamentariska vägen. Sedan tar det ännu längre tid innan det får genomslag ute i samhället.

  Tanken om att ”straffa Miljöpartiet” är svår att förstå. Mp har fått igenom en rad åtgärder under mandatperioden, vilka redovisas bra på partiets hemsida, för den som vill se en sammanställning.

  Samtidigt har vi en god konjunktur och hjulen snurrar snabbt både vad gäller produktion och konsumtion, därför minskar inte utsläppen totalt sett, ännu. Det kommer att krävas betydligt hårdare styrning och ett kollektivt ansvarstagande för att komma dit.

  Alla har ett ansvar i detta, både styrande politiker, näringsliv och privatpersoner. För mig är det mer anmärkningsvärt att inte de stora partierna gör mer, och har mijön mycket högre på agendan.

  Ett blamegame är nog minst av allt vad klimatet behöver nu. Vill istället se mer överskridande lösningar. Grön skatteväxling, cirkulär ekonomi, hållbaratransporter, teknikomställning. Och en vettig konsumtion.

 • Dag Lindgren skriver:

  Klimatet var den viktigaste miljöfrågan redan 2014 och viktig 2018. Det tar ändå liten plats i valbroschyrerna. Men det mest förvånande är hur lite som hänt för att reducera Sveriges och svenskarnas klimatutsläpp de sista åren. 2015-2017 verkar svenskarnas klimatutsläpp öka om man räknar med utsläpp utomlands och av utrikes transporter. Detta framförs MYCKET diskret https://t.co/eF8kpZmT7X Sedan några decennier har de konsumtionsbaserade utsläppen inte minskat https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-Sverige-och-andra-lander/ De sk territoriella utsläppen, som Sverige rapporterar och har bättre kontroll över, minskar mycket långsamt sedan 2012. Sedan 2014 har det varit en MP-miljöminister med största makten i Sverige att minska utsläppen. Detta har inte lyckats, så jag tycker MP skall betala det politiska priset och bättre begrunda hur utsläppen skall reduceras utanför Regeringen http://blogg.vk.se/dagl/2018/08/12/rosta-inte-pa-miljopartiet/