Globalt sett är de senaste sju åren de varmaste som uppmätts. 2021 är det femte varmaste året sedan förindustriell tid. Det konstaterar Copernicus klimattjänst.

Enligt en färsk sammanställning från Copernicus klimattjänst var 2021 det femte varmaste året hittills. Den globala medeltemperaturen 2021 var 0,3 grader Celsius högre jämfört med perioden 1991 till 2020 och 1,1 till 1,2 grader högre än förindustriella nivåer (1850 – 1900).

Rapporten visar också att de senaste sju åren har varit de varmaste hittills globalt, med klar marginal. Och utsläppen går fortsatt åt fel håll.

– Koncentrationerna av koldioxid och metan fortsätter att öka från år till år, utan tecken på att sakta ner. Dessa växthusgaser är det som främst driver klimatförändringen. Bara med bestämda ansträngningar uppbackat av observationer kan vi göra skillnad i vår kamp mot en klimatkatastrof, säger Vincent-Henri Peuch från Copernicus Atmosphere Monitoring Service, i ett pressmeddelande.