Boende som tvingas lämna sina hem på grund av skogsbrand kör saktare än vanligt, visar en ny studie.

Skogsbränder kan spridas snabbt och i många mindre orter finns bara en väg till och från samhället, vilket ökar risken för trafikstockning. Ny forskning visar nu att människor som flyr sina hem under skogsbränder kör saktare än vad de gör under normala förhållanden.

– Hittills har beräkningar utgått från befintliga trafikförhållanden. Man har tagit för givet att folk beter sig som vanligt, säger Enrico Ronchi, brandforskare vid LTH, Lunds universitet.

Den lägre körhastigheten under evakuering kunde inte härledas till trängsel på vägen.

– Vår tolkning är att man är rädd att råka ut för en trafikolycka och därför minskar hastigheten. Det är på sätt och vis ett rationellt beteende. Det finns en falsk föreställning att folk får panik i sådana här situationer och beter sig irrationellt och inte hjälper varandra. Tidigare studier visar att så inte är fallet. Att få tidig information är jätteviktig och gärna på så många sätt som möjligt, säger Enrico Ronchi i ett pressmeddelande.