Priset på utsläppsrätter har fallit kraftigt sedan 2008. Priset, som då kunde ligga på 35 euro per ton, når nu bottennivåer. Idag är priset nere på under 5 euro per ton.

Svenska miljöinstitutet har granskat handeln med utsläppsrätter och sammanställt en rapport till regeringen. Det låga priset på utsläppsrätter får flera effekter. Bland annat har det blivit billigt att använda kol istället för gas och biobränsle. – Det här är väldigt allvarligt. Det skulle behövas ett pris på uppemot 50 euro per ton för att få till en fossilfri omställning, säger Lars Zetterberg, miljöforskare på IVL Svenska miljö­institutet, till Dagens nyheter.

Läs mer här (www.dn.se)