Sverige når klimatmålet till år 2020, men däremot inte målen för 2030 och 2045 – med dagens styrmedel. Den bedömningen gör Naturvårdsverket i ny en analys som har lämnats till regeringen.

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Målet innebär att utsläppen ska minska med minst 85 procent jämfört med 1990 års nivå. I ett underlag till regeringen konstaterar Naturvårdsverket att nuvarande styrning inte är tillräcklig för att nå målet. Utsläppen till 2045 beräknas minska med 40 till 47 procent. Den beräknade ytterligare minskningen kommer framför allt från åtgärder inom industrin och transporter.

– Mycket återstår innan industrin är fossilfri, men vi ser att en kombination av EU:s utsläppshandel och industriklivet, tillsammans med ett tydligt långsiktigt mål för Sveriges utsläpp, ger effekt och skapar förutsättningar för en positiv utveckling, säger Sara Almqvist, handläggare på Naturvårdsverket.

Sverige har även som etappmål att fram till år 2030 minska utsläppen med minst 70 procent jämfört med 2010 inom transportsektorn. Dessa utsläpp beräknas minska med 39 till 46 procent till 2030.

– Det är framför allt beslutet att skärpa utsläppskraven för nytillverkade fordon i EU i kombination med nationell styrning, till exempel stöd till laddstationer för elfordon, som beräknas ge effekt, säger Sara Almqvist i ett pressmeddelande.

Sverige bedöms klara det första etappmålet till år 2020 om 40 procent utsläppsminskningar jämfört med 1990.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Att minska utsläppen från transporter med 70% till 2030 när dagens styrmedel bara minskar 39-46% förefaller omöjligt eftersom ändrade styrmedel tar tid att implementera och få effekt. Men corona ger ett gyllene tillfälle att inte låta flyget återhämta sig och från nu inte ligga över 50% av 2019 års nivå! Men det är viktigt att agera NU innan flyget börjat återhämta sig!