Stormar i Antarktis orsakar stora koldioxidutsläpp till atmosfären, visar en ny internationell studie. De nya rönen ger ökad förståelse för klimatförändringar och kan förbättra globala klimatmodeller.

Hälften av all bunden koldioxid i världshaven finns i Södra oceanen, som omger Antarktis. En ny internationell studie har granskat hur det går till när havet binder och släpper ifrån sig koldioxid.

– De kraftiga stormar som ofta förekommer i området leder till omfattande koldioxidutsläpp till atmosfären, eftersom stormarna ökar blandningen av olika vattenskikt och för upp djupt vattnen med mycket koldioxid till ytan. Det har saknats kunskap om de här komplexa processerna, så studien är en viktig nyckel för att förstå Södra oceanens betydelse för klimatet och den globala koldioxidbudgeten, säger Sebastiaan Swart, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, medförfattare till studien.

Att under en längre period granska de svårtillgängliga och stormiga vattnen runt Antarktis är en utmaning, som forskarna tog sig an med hjälp av robotteknik. Under flera månader samlade havsrobotar in data från ytan till ett djup på en kilometer.

– Det handlar om banbrytande teknik som ger oss möjlighet att samla in data under lång tid, något vi aldrig hade kunnat få fram via ett forskningsfartyg. Tack vare havsrobotarna kan vi nu fylla viktiga kunskapsluckor och få en bättre förståelse för havets betydelse för klimatet, säger Sebastiaan Swart i ett pressmeddelande.

Kunskapen är viktig i en framtid där stormar förväntas inträffa oftare.

– Den här kunskapen behövs för att kunna göra mer korrekta förutsägelser om framtida klimatförändringar. Dagens globala klimatmodeller fångar inte alls in samspelet mellan hav och luft när det gäller transporten av koldioxid, säger Marcel du Plessis vid Göteborgs universitet, som också medverkat i studien.