Kris, katastrof och slut. Det är återkommande teman i litteratur och konst genom tiden. Men under 2000-talet händer någonting. De apokalyptiska böckerna och filmerna avlöser varandra i snabbare takt och klimatkrisen tar plats i litteraturen.  

Vi befinner oss i en klimatkris, och i spåren av den växer utbudet av litteratur som på något sätt gestaltar en värld i förändring.

– Vi ser allt ifrån zombieapokalypser till mer finstilta skildringar av klimatförändringar. De senaste decennierna har genren ”climate fiction” vuxit men vi har också mycket litteratur som på ett mer lågmält eller subtilt sätt gestaltar en förändrad värld. Klimatförändringarna sipprar in överallt, säger Jesper Olsson, professor i språk och kultur med inriktning mot litteraturvetenskap.

Forskningen ingår i ett större projekt som han bedriver tillsammans med kollegor vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet. I projektet undersöker de hur konst och litteratur från olika tidsepoker utmanar den etablerade föreställningen om människans roll i världen och gestaltar alternativa sätt att leva på i en förändrad värld.

– I dag påverkas många människor direkt av klimatförändringarna, de känner av dem inpå bara huden. Men för många är förändringen fortfarande väldigt abstrakt. Litteraturen och konsten kan gestalta förändringar på ett sätt som gör det möjligt för oss att mer konkret och sinnligt uppleva och förstå dem, säger Jesper Olsson i ett pressmeddelande.