Varmare klimat och mer koldioxid i luften har gett oss fler växter på jorden. Det har gjort att en ytterligare ökning av koldioxid i atmosfären bromsats av något.

Ökningen av koldioxid i atmosfären har mellan 2002 och 2014 pausats något, enligt ett internationellt forskarlag i tidskriften Nature Communications. Växterna har ökat sin konsumtion av koldioxid och sett till att ökningen inte har blivit så allvarlig som förväntat. Forskarna har studerat satellitbilder, mätt i marken och atmosfären för att komma fram till resultaten. När halterna av koldioxid har ökat och lufttemperaturen stigit har fler växter kunnat växa. De har i sin tur omvandlat mer koldioxid. – Tyvärr är den här ökningen inte i närheten av tillräcklig för att stoppa klimatförändringarna, säger forskaren Trevor Keenan, vid Lawrence Berkeley National Laboratory, som ledde studien till The Guardian.

Läs mer här (www.nature.com)