Den franska nationalekonomen Thomas Piketty har tillsammans med forskarassistenten Lucas Chancel undersökt hur utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Nu föreslår han en flygskatt för de rikare.

Enligt Thomas Piketty och Lucas Chancel räcker det inte längre att jämfära olika länders utsläpp av växthusgaser, utan det krävs även jämförelser som baseras på inkomst och förmögenheter då skillnaderna i utsläpp från konsumtion är så stor mellan olika samhällsgrupper. I rapporten “Carbon and inequality: from Kyoto to Paris” redovisar de förändringarna av koldioxidutläpp och andra växthusgaser mellan världens individer från 1998 till 2013. Datan täcker ungefär 90% av världens BNP, befolkning och utsläpp. Deras beräkningar visar att en procent av de rikaste personerna i USA, Luxemburg, Singapore och Saudi Arabien står för de högsta individuella utsläppen i världen, med årliga utsläpp per capita på över 200 ton koldioxid. Detta kan jämföras med det globala genomsnittet på 6 ton per person och år, samt de lägsta inkomstgrupperna i Honduras, Rwanda och Malawi, med utsläpp på runt 0.1 koldioxid per person och år. Thomas Piketty och Lucas Chancel föreslår en beskattning av personer som orsakar utsläpp över en viss nivå och menar att de rika, genom att ändra sina levnadsmönster, ska kunna vara med och bidra till  minskade utsläpp och pengar till klimatanpassningsarbete. De skriver att flygskatter skulle kunna vara det sätt som lättast skulle kunna införas, där en business class-biljett skulle beskattas med 180 euro och en ekonomibiljett med 20 euro. En skatt på flygbiljetter har redan genomförts i 9 länder (Kamerun, Chile, Kongo, Frankrike, Madagaskar, Mali, Mauritius, Nigeria och Korea) där den för närvarande i huvudsak används för att finansiera utvecklingsprogram.

Läs mer här (piketty.pse.ens.fr)


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Rolf Spörndly skriver:

    Intresset för begränsningar av utsläpp styrs i stor utsträckning av hur medierna tar sig an frågan. Allt från Al Gores film, till FN-rapporter och de stora klimatmötena bevakas starkt i media. Undersökingar av hur allvarligt vanligt folk ser på frågan har refereras av Ulrika Olausson, Profoessor, Media och Kommunikationsvetenskap, Jönköpings universitet i Studio ett, Sveriges Radio, 25/11 2015. Hon påpekar att folk upplever rapporteringen som splittrad och att helheten saknas. Folk reagerar på att ett flera sidor i tidningen kan ägnas åt att flygresorna måste begränsas då de är stora klimabovar – för att på följande sidor följa av helsidesannonser om att åka till NewYour och shoppa over helgen. Det är visserligen ofta annonser på en fri marknad. Men inte sällan handlar det om redaktionell text från tidningen och man jämför de bästa resorna till semesterparadis i sydosasien. Det man funnit är att denna bild leder till att folk inte tar miljöproblematiken på allvar utan som ett underhållande särintresse som man inte engagerar sig i.