En ny brittisk studie visar att metallen koppar kan få den jordbakterie som bildar lustgas att producera mindre av växthusgasen.

Lustgas bildas bland annat när för mycket kväve tillförs på en intensivt brukad jordbruksmark. Idag står lustgasen för en tiondel av alla klimatgasutsläpp och spelar en stor roll för den globala uppvärmningen. Men metoden med koppargödsel kan kräva fler studier. – Koppar är ju en tungmetall och är giftig, man använder till exempel kopparlösning till vinodlingar för att bekämpa svamp, så vi vill inte ha ut för mycket koppar i jorden, utan det här handlar i så fall om mycket små doser, säger Sara Hallin, professor i mikrobiologi vid SLU, till SVT Vetenskap.

Läs mer här (www.svt.se)