IVL har på uppdrag av Energimyndigheten studerat klimatutsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier. Resultatet visar att utsläppen har minskat sedan 2017.

Rapporten, som bygger på livscykelanalyser, visar att tillverkningen av litiumjonbatterier i snitt släpper ut mellan 61-146 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme. Det stora intervallet beror till stor del på produktionssätt av batterierna och vilken typ av el som används vid tillverkningen.

Siffrorna för klimatutsläppen är lägre nu än i rapporten från 2017, då genomsnittet låg på 150-200 kilo koldioxidekvivalenter.

– Att utsläppen är lägre nu beror framförallt på att batterifabrikerna har blivit större och kör full produktion, vilket gör att de blir mer effektiva per producerad enhet. Vi har också räknat med möjligheterna att använda el som är i det närmaste fossilfri i flera av produktionsstegen, säger Erik Emilsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Att använda grön el är fortfarande ovanligt i dagens batteritillverkning men håller på att utvecklas i takt med att kraven ökar. För att komma ner under 60 kilo behövs också lägre utsläpp från brytningen och upparbetningen av grundråvarorna och mer andel återvunna material.