För första gången har forskare fastställt temperaturskillnaden mellan platser i skogar och utanför dem, över hela världen. Studien visar att den maximala temperaturen i skogar i genomsnitt är fyra grader lägre än utanför skogar.

Artikeln bygger på en sammanställning av mätningar som skett på 98 ställen, spridda över fem kontinenter; i tropikerna, tempererade zoner och nordliga skogar. Denna kunskap kommer att leda till bättre prognoser om hur klimatuppvärmningen påverkar skogens biologiska mångfald.

– Med sina lövverk och grenar skapar träd ett värmeisolererande lager över skogen, därför är sommarens maximala temperaturer mycket lägre i skogen än utanför den. På vintern och natten är mönstret omvänt; skogstemperaturen är i genomsnitt en grad varmare i stället, säger Professor Pieter De Frenne vid Faculty of Bioscience Engineering, Ghents univeristet. 

För första gången visar forskarna också att högre temperaturer ökar buffertkapaciteten.

- Även om temperaturen utanför skogarna fortsätter öka, följer temperaturer i skogen inte nödvändigtvis samma trend. Skogar kan därför verkligen betraktas som en buffert mot klimatuppvärmning. Därför pekar resultaten på att vi ska bevara våra befintliga skogar och öka skogsplantering, säger Pieter De Frenne i ett pressmeddelande.