Stigande temperaturer och mer kortvarigt snötäcke under vintrarna har fått hundratals arter att anpassa sig till nya klimatförhållanden, varav vissa flyttat norrut. Det visar forskare som har studerat hur de senaste 40 årens klimatförändringar påverkat 1 500 djur- och växtarter i Finland.

I en studie som sträcker sig 40 år tillbaka i tiden har ett internationellt forskarlag samkört data och lagt ett pussel över arternas geografiska förflyttningar. Artikeln visar att de stigande temperaturerna mellan 1978 och 2017 fått många arter att röra sig mot nordligare platser.

– Klimatförändringarna har påverkat hundratals arter. Däremot visar vår studie att få arter hittills dött ut eller försvunnit, säger Øystein Opedal, biologiforskare vid Lunds universitet.

En annan upptäckt är att de stigande temperaturerna, cirka två grader under mätperioden, har slagit hårdare mot djuren i Finlands norra delar. I takt med att vintrarna blivit mildare har många arter sökt sig till ännu nordligare breddgrader för att hitta platser som överensstämmer med deras optimaltemperaturer.

–  Lite förenklat kan man säga att mellersta Finland i dag har temperaturer som landets södra delar hade för 40 år sedan.

Men bilden är inte entydig. Vissa arter har levt kvar på samma platser och anpassat sig medan andra flyttat.

– Våra resultat visar dock att om vi inte tar klimatfrågan på allvar kommer temperaturförändringarna att leda till stora och oförutsägbara förändringar av ekosystemen, säger Øystein Opedal i ett pressmeddelande.