Satsningar på att återuppbygga svaga bestånd av stora vilda däggdjur kan bidra till att motverka klimatförändringar. Denna slutsats drar en grupp ekologer från lärosäten i flera länder, däribland SLU.

I en artikel av ekologer från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Utrechts Universitet, Nelson Mandela University och University of New Mexico ges flera starka belägg för att "förvildningsåtgärder" kan ha en dämpande inverkan på klimatförändringen, till exempel genom inlagring av stora mängder koldioxid i ekosystem. – Ett slående exempel är de stora däggdjurens roll i spridningen av frön från tropiska lövträd. Ju hårdare ved ett trädslag har, desto mer kol tar trädet upp. Men ju hårdare ved, desto större är fröna, och desto viktigare är de stora däggdjuren för fröspridningen, säger Joris Cromsigt, ekolog och verksam vid SLU samt Utrecht University i ett pressmeddelande. – Ny forskning visar att förluster av stora däggdjur kan orsaka en tioprocentig minskning av koldioxidinlagringen i tropiska skogar i vissa delar av världen. Att återställa och bevara tropiska skogar är en ofta framförd strategi för att motverka den globala uppvärmningen, och det verkar som att "förvildning" kan göra denna strategi än mer effektiv.