Enligt forskning från Linköpings universitet kan en samordnad hantering av avföring från djur och människor spara hundratals miljoner kronor varje år i Sverige och samtidigt minska växthusgasutsläppen med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid.

Om avföring från djur och människor används för att först göra biogas och sedan använda restprodukterna som gödsel, kan samhället spara nästan en miljard kronor per år. Dessutom skulle Sveriges årliga utsläpp minska med cirka 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, enligt en artikel från Linköpings universitet.

– Gör man biogas av avföringen innan det används som gödsel, kommer fördelarna överväga kostnaden att transportera avföringen. Då kan vi maximera nyttan av en befintlig resurs genom att även ta till vara på energin i gödsel som annars går förlorad, säger Genevieve Metson, universitetslektor på Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet.

Enligt forskargruppens beräkningar behövs 238 biogasanläggningar strategiskt placerade i landet för att optimera användningen av avföring från djur och människor. I avföringen finns, förutom näringsämnen, även en stor mängd energi som i en biogasanläggning kan tas till vara och användas som till exempel förnybart drivmedel. Enligt Roozbeh Feiz, biträdande universitetslektor på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet, kräver detta att regering, lantbrukare och biogasproducenter jobbar tillsammans.

– En icke-koordinerad insats ger inte alls samma effekt. Även om våra beräkningar är teoretiska kan vi visa att fördelarna med biogas som mellansteg är en verklig lösning. Förutom att bevara näringsämnen genererar biogasproduktion också förnybar energi och har därför potential att förbättra hållbarheten för både jordbruket och transportsektorn, säger Roozbeh Feiz i ett pressmeddelande.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Björn Abelsson skriver:

    Dagens system för avloppshantering är inte långsiktigt hållbart. Fosfor är en ändlig resurs som det ät ont om i jordskorpan. Vi kommer att bli tvungna att ta vara på den fosfor som finns i framför allt urinen. Fekalierna innehåller inte lika mycket värdefulla grundämnen. En bra början vore därför att kräva att alla nya byggnader byggs med ett separerat system för att ta hand om urinen. Inledningsvis måste vi kanske utanför huset ändå blanda urinen med övrigt avlopp, men relativt snabbt borde man kunna bygga upp ett system för att ta hand om urinen och antingen avskilja fosforn eller använda urinen direkt som gödsel. Att fortsätta att göra vår avföring till ett kvittblivningsproblem i stället för att inse dess värde som resurs måste vi sluta med.