På måndagen lades den statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg” fram. I utredningen ges olika förslag på möjliga åtgärder för att minska trafikens koldioxidutsläpp.

En staffskatt på bilar med störst klimatpåverkan och ett bidrag för de bilar med lägs utsläpp är några av förslagen. Utredaren Thomas B Johansson, professor i energisystemanalys vid Lunds Universitet, tror att man med dessa förslag kan minska användningen av fossila bränslen med 80 procent från 2010 års nivå till 2030.

Läs mer här (www.regeringen.se)