Den klimatlag som EU-länderna och EU-parlamentet nu kommit överens om ska sänka de samlade nettoutsläppen av växthusgaser till noll senast år 2050. Men hur kommer den nya lagen att påverka våra liv?

Att EU nu har skärpta klimatmål välkomnas av både Thomas Sterner, professor i miljöekonomi som varit verksam inom FN:s klimatpanel IPCC och Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi med erfarenhet från IPCC. Men det är avgörande att ha en plan för vilka åtgärder som ska genomföras och hur målen ska nås.

− Konkreta åtgärder finns i alla sektorer från industri till livsmedel men det behövs också åtgärder på en övergripande systemnivå – åtgärder som innebär att det kostar att släppa ut klimatpåverkande gaser. Ett så kallat pris på koldioxid, säger Thomas Sterner.

Hur kommer våra enskilda liv att påverkas av de här målen?

− Det blir dyrare att släppa ut koldioxid, exempelvis genom att köra inneffektiva kraftverk, fossil-bilar och oljeeldade hus. Den stora frågan är dock hur våra liv skulle påverkas av en accelererad klimatförändring om vi inte får till en bra klimatpolitik, säger Thomas Sterner i ett pressmeddelande.

− Vi kan förvänta oss en bättre värld att leva i med minskad risk i samband med klimatförändringar. Men vi kommer också att behöva vara beredda att förändra en del av vårt konsumtions- och livsstilsbeteende, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi med erfarenhet av arbete inom FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC.