Svenska lärosäten möter inte studenternas nya önskemål om hållbarhetsutbildning.

Karriärplattformen Sustainergies och byggföretaget NCC har intervjuat 1036 studenter på landets 21 största universitet och högskolor. Undersökningen visar att tre av fyra studenter vill arbeta med hållbarhet minst en dag i veckan på framtida jobb, samtidigt känner bara var tredje student sig förberedd att arbeta med hållbarhetsfrågor.

- Undersökningen stärker mina farhågor att högre utbildningar inte i tillräcklig grad utrustar och förbereder Sveriges studenter med den kompetens de behöver för att kunna bidra till att driva en utveckling mot mer hållbara sätt att arbeta”, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC, i en kommentar.

Enligt studien lägger många studenter, 44 procent, stor vikt vid potentiella arbetsgivares hållbarhetsprofil när de söker jobb.

Läs mer här (mb.cision.com)