I juli 2018 infördes Bonus malus-systemet för nyregistrerade fordon och statistik från SCB visar att åtgärden har gett effekt.

Bonus malus-systemet premierar miljöanpassade fordon med en ekonomisk bonus medan skatten för bensin- och dieseldrivna fordon höjs. Nya siffror från SCB visar att antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar minskade med 28 procent under 2018 jämfört med 2017. Antalet nyregistreringar av personbilar som kan drivas med el ökade med 64 procent under samma period. Statistiken visar också att det totala antal fordon som registrerades under 2018 minskades med nästan 7 procent.