Trots att de flesta svenskar tycker att miljö- och klimatfrågorna är minst lika viktiga som andra samhällsfrågor så riskerar de att överskuggas av andra frågor i den kommande valrörelsen.

Rapporten Miljö- och klimatopinion i Sverige från SOM-institutet visar att klimatfrågorna inte står högst på agendan inför kommande valrörelse. 26 procent av de tillfrågade anger något relaterat till miljö, klimat eller energi när de svarar på en öppen fråga om viktiga samhällsproblem i Sverige i dag.

Oron för klimatförändringar, miljöförstöring och försämrad havsmiljö är stor men överskuggas ändå av oro för brottslighet. Ändå svarar de flesta svenskar att de är intresserade av miljöfrågor och att klimatfrågorna är minst lika viktiga som andra samhällsfrågor. Vidare syns en stadigt ökande vänster-högerpolarisering på de flesta mätningar på området miljö och klimat.

Tydligt är att miljö- och klimatfrågor engagerar och oroar många, men i synnerhet yngre, personer med högre utbildning, kvinnor och personer som står till vänster politiskt, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs universitet, där också rapporten finns att ladda ned.