EU:s biodrivmedelsreglering säkerställer inte minskad klimatpåverkan och är ohållbar i längden, enligt en ny avhandling från Lunds universitet som föreslår att stora delar av transportsektorn omvandlas till en samhällstjänst.

– I mindre skala kan biodrivmedel vara ett bra alternativ för kollektivtrafiken men vi kan inte lösa klimatfrågan genom att ersätta fossila bränslen med biobränslen rakt av, utan vi måste minska energiförbrukningen, säger David Harnesk, forskare vid Lund University Centre for Sustainability Studies i ett pressmeddelande. I sin avhandling har han studerat effekterna av EU:s biodrivmedelspolitik, specifikt Förnybartdirektivet från 2009. Han har tittat på hur väl direktivet lever upp till sin förutsättning att minska klimatpåverkan från transportsektorn och skapa landsbygdsutveckling. Förnybartdirektivet introducerar en reglering som ska fastställa att andelen energi från förnybara energikällor ska motsvara 10 % av användningen inom transportsektorn senast 2020. David Harnesk säger att EU:s biodrivmedelspolitik inte är miljömässigt eller socialt hållbar i längden och föreslår i avhandlingen att stora delar av transportsektorn i stället omvandlas till en samhällstjänst liknande sjukvård eller skola. – Vi kommer inte att kunna undvika transporter. Men vi kan lägga om vårt synsätt. Samhällets grundbehov för transport kan organiseras som en samhällstjänst. Vi gör det redan i dag i begränsad utsträckning med kollektivtrafiken och färdtjänsten. För att systemet ska bli hållbart behövs en kombination av politiska styrmedel som både minskar energiförbrukningen och ser till samhällets grundläggande behov för transport.